Kalendarium

6 juli 2017

Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter från engagemang i öppna samverkansprojekt?

[Föreläsning]
Björkanderska Magasinet, Skeppsbron 24
09:00 - 09:45

Open Source Sweden under Almedalsveckan

Det finns flera exempel på global öppen samverkan genom öppen programvara. Många individer och organisationer från offentlig och privat sektor är engagerade i olika projekt som baseras på öppen programvara. Hur styrs och förvaltas dessa projekt? Hur tillvaratas olika intressen?

Många individer, företag, kommuner och större myndigheter är engagerade i öppen programvara och det finns många exempel på digitala tjänster som utvecklats genom denna form av öppen samverkan. Strategisk nytta för medborgare och företag genom öppen programvara belyses utifrån olika exempel.

Erfarenheter från ett pågående demokratiprojekt (VOLIS, http://imcode.com/volis) och ett pågående forskningsprojekt (LIM-IT, http://www.his.se/lim-it/) illustrerar styrning av öppen samverkan genom öppen programvara. Möjligheter och utmaningar för effektiv styrning diskuteras utifrån olika erfarenheter.

Under seminariet diskuteras hur företag och offentliga aktörer kan uppnå strategiska nyttoeffekter från öppen samverkan genom engagemang i öppen programvara. Hur kan (och hur bör) individer, myndigheter och företag engagera sig för att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av öppen programvara som långsiktigt stimulerar innovation?

Medverkande
Björn Lundell, Biträdande Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde
Crister Karlén, imCode Partner AB,
Hillar Loor, Styrelsemedlem, Open Source Sweden (moderator)

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)