Kalendarium

7 juli 2017

Öppen programvara och öppna standarder för innovation – vad händer inom EU och i Sverige?

[Föreläsning]
Björkanderska Magasinet, Skeppsbron 24
09:00 - 09:50

Open Source Sweden under Almedalsveckan i Visby

Inom EU finns många lagar, direktiv och vägledningar som påverkar samverkan genom öppna lösningar inom IT-området. Hur påverkas enskilda individer och organisationer av aktuella EU-initiativ och hur kan samverkan genom öppna lösningar stimuleras?

Aktuella EU-initiativ kan ge såväl önskade som oönskade effekter för att stimulera samverkan genom öppna lösningar. Bilden är komplex för enskilda individer och organisationer. Inom EU finns konkreta initiativ för att stimulera användning av öppen programvara. Samtidigt visar forskning att EU:s direktiv och vägledningar om IT-standarder skapar inlåsning som hindrar en öppen samverkan.

Användning av öppen programvara och öppna IT-standarder möjliggör öppen samverkan. Samtidigt visar en aktuell studie publicerad av Konkurrensverket att många svenska myndigheter genomför IT-upphandlingar som ställer krav på specifik programvara och IT-standarder som begränsar konkurrensen. Dagens praktik skapar inlåsning som hindrar innovation.

Detta seminarium diskuterar aktuella EU-initiativ och dess förväntade effekter. Hur påverkar aktuella initiativ, direktiv och vägledningar möjligheterna för enskilda individer och organisationer att arbeta med öppna lösningar för att utveckla innovativa lösningar?

Medverkande
Max Andersson, EU-parlamentariker & Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna,
Björn Lundell, Biträdande Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde,
Hillar Loor, Styrelsemedlem, Open Source Sweden (moderator)

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)